Category

Ծրագրեր

Երիտասարդ հռետոր

Ծրագիրը ուղղված է, հռետորական արվեստի դասընթացի օգնությամբ, երիտասարդներին հռետորական արվեստի հմտություններ փոխանցելուն:

Անվճար ծրագրավորում

«Անվճար ծրագրավորում» ծրագիրը միտված է անվճար հիմունքներով շահառուներին սովորեցնել ծրագրավորման մի շարք տեխնոլոգիաներ՝ նպատակ ունենալով պատրաստել նրանց աշխատանքի: